Zakup zbioru zabytkowych mebli z XVIII i I poł. XIX wieku celem uzupełnienia kolekcji eksponatów w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku

Projekt dofinansowany ze środków unijnych PROW w ramach umowy Nr 00060-65170-UM1510034/18

 

Nazwa operacji: Zakup zbioru zabytkowych mebli z XVIII i I poł. XIX wieku celem uzupełnienia kolekcji eksponatów w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku.


Z przyjemnością informujemy, iż 22.02.2024 r. Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile podpisało z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na realizację operacji pn. Zakup zbioru zabytkowych mebli z XVIII i I poi. XIX wieku celem uzupełnienia kolekcji eksponatów w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku.

 

Umowa została zawarta w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.
Celem operacji jest poprawa oferty Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią w zakresie lokalnej kultury i lokalnego dziedzictwa poprzez zakup eksponatów do kolekcji prezentującej style meblarskie z przełomu XVIII i XIX wieku.

Niniejsza operacja obejmuje następujące zadania:

1. Zakup eksponatów
Cel operacji zostanie osiągnięty w ciągu 2 lat od zawarcia umowy, nie później jednak niż do 30 czerwca 2024 r.

Wskaźniki:
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Wartość całkowita dotacji to 60 000,00 zł.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 
Rejestr zmian:
Data utworzenia:
przez:
Liczba wyświetleń: 658
© 2024  |  Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
Projekt i realizacja MYKK